Fa upgrade browserului tau.

Daca vezi acest mesaj inseamna ca folosesti Internet Explorer 6, 7 sau 8.
Experienta ta pe net folosind unul din aceste browsere are puternic de suferit.
Downloadeaza (GRATIS) Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox sau Google Chrome pentru o experienta optima online.

Nota: Daca folosesti cumva Internet Explorer 9+ si vezi mesajul acesta inseamna ca ai bifat butonul de "Compatibility View" din dreapta casetei de adresa web.
Debifeaza-l pentru pace pe web!

Termeni si conditii

 1. Definiții. Scop
  1. Prezentul document conține termenii și condițiile pentru vânzarea online de servicii şi produse SKIN MEDIA S.R.L. (in cele ce urmeaza „Skin Media”).
  2. Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

   Skin Media” sau ”Vânzătorul

   înseamnă SKIN MEDIA S.R.L., societate legal infiinţată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Str. Ocna Sibiului, nr. 46-68, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8241/2000, Cod Unic de înregistrare 13348504.

   „Produse

   înseamnă orice bunuri care sunt oferite Clientului în vederea achiziţionării, contra cost, prin intermediul  Magazinului OnLine si pentru care Skin Media este abilitat de catre producatori sa vanda bunurile sub numele de marca al acestora.

   Client

    

   Dealer

   înseamnă Dealerul, care are acces la Magazinul OnLine și plasează o Comandă pentru achiziționarea Produselor oferite spre vânzare de către Skin Media.

   înseamnă persoana juridica, prin reprezentantul sau autorizat, ce accesează http://www.skin.ro, sectiunea „Dealeri”, fata de care Skin Media constata, in urma discutiilor telefonice purtate si a dovezilor suplimentare solicitate si puse la dispozitie de catre solicitant, ca sunt indeplinite criteriile de acceptare ca distribuitor impuse de Skin Media si care, in mod suplimentar, poate avea incheiat un contract cadru de distributie.

   Comanda

   înseamnă o comandă plasată de Client prin intermediul Magazinului Online prin care Clientul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe Produse, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Skin Media printr-un mijloc de comunicare la distanță.

   Cont

   înseamnă secțiunea din Magazinul Online accesibilă Clientului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Clientului transmiterea Comenzii, si permite accesul la propriile informații ale Clientului, cum ar fi istoricul Clientului în Magazinul Online (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale, garanții etc.).

   Contract

   înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Vânzător şi Client, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la termenii si conditiile vânzarii, respectiv achiziţionarii, unuia sau mai multor Produse din Magazinul Online, de catre Client, ca distribuitor acceptat, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către Vânzător.

   Newsletter

   înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e.g., e-mail) cu privire la Produsele și/sau la promoțiile desfășurate de Vânzător sau de afiliații acestuia, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

   Perioada de returnare

   înseamnă perioada de timp înăuntrul căreia Clientul are dreptul să returneze Produsele Vânzătorului. Procedura de returnare este descrisă în prezentul document.

   Magazin Online

   înseamnă aplicația web deținută de Skin Media având domeniul http://www.skin.ro, ce gazduieste subsectiunea magazinului online operat de Skin Media, prin intermediul căreia Skin Media prezintă Produsele oferite spre vânzare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Skin Media. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Produselor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.

   Specificații

   înseamnă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe ambalajul acestora și pe Magazinul OnLine.

   Tranzacție

   înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării de către Skin Media, respectiv achiziţionării de către Client, a unuia sau mai multor Produse.

  3. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Skin Media şi fiecare Client care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.
  4. Titlurile sunt incluse în acest document pentru convenienţă/facilitarea citirii documentului şi nu vor afecta interpretarea acestuia.
  5. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acord cu politica de afaceri stabilită în mod independent și unilateral de către Skin Media, vânzarea în mediul online (i.e., prin intermediul Magazinului OnLine) a Produselor comercializate în mod obișnuit de Skin Media se face doar către persoane juridice, profesioniști. prin intermediul Magazinului OnLine. Persoanele juridice care sunt interesate să achiziționze orice Produse comercializate de Skin Media sunt rugate să consulte secțiunea ”Dealeri” de pe adresa http://www. skin.ro/ro/dealeri/inregistrare/.
  6. Skin Media recomandă lecturarea cu atenţie de către toți potenţialii Clienţi a prezentului document ce conține termenii și condițiile aplicable vânzării online a Produselor comercializate de Skin Media.
  7. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a web site-ului www.skin.ro sunt guvernate de politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeţi în întregime Politica de Confideţialitate aici: se va insera link-ul către Politica de Confidențialitate.
  8. Utilizarea sectiunii Magazinul OnLine implică acceptarea expresă de către orice Client a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate.
  9. Vânzătorul îşi rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe www.skin.ro în secțiunea ”Termeni și condiții”.
  10. Acești termeni şi condiții aplicabile vânzării online sunt disponibile Clientului pentru stocare şi reproducere.
 2. Politica vânzării online de către Skin Media
  1. Accesul la sectiunea web Magazinul OnLine în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Vânzător unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor termeni și condiţii.
  2. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a web site-ului. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a web site-ului într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Skin Media.
  3. Skin Media îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile web site-ului și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a Skin Media, există suspiciuni de fraudă din partea Clientului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Skin Media sau dacă acesta utilizează în mod abuziv web site-ul.
  4. Prin utilizarea sectiunii Magazinul OnLine şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, Clientul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (e.g., telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
  5. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video, detalii tehnice) nu impun nicio obligaţie Vânzătorului, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Vânzătorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Produse și Specificațiile acestora prezentate in sectiunea Magazinul OnLine.
  6. Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Produselor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, Vânzătorul va informa prin e-mail Clientul care a plasat o Comandă, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.
  7. Skin Media poate publica pe Platformă informații despre Produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Skin Media are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
  8. Produsele care fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.
  9. Orice promoții prezentate pe sectiunea Magazinul OnLine sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor disponibile.
  10. Notificarea primită prin e-mail de către Client după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către Vânzător Comanda se consideră acceptată de către Skin Media in conditiile punctului 2.12 de mai jos, sau cel mai târziu odată cu livrarea, respectiv furnizarea, Produselor comandate de către Client.
  11. Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la, lipsa din stoc a unor Produse), Vânzătorul își rezervă dreptul să modifice tipul ori cantitatea Produselor din Comandă. Într-o astfel de situaţie, Skin Media va înştiinţa de îndată Clientul cu privire la modificarea intervenită iar Clientul va putea să accepte ori să refuze modificarea Comenzii. În cazul în care Clientul refuză, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv rambursarea de către Vânzător a oricăror sume încasate, ducă este cazul) și fără ca Vânzătorul să aibă vreo răspundere față de Client.
  12. Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Client, în momentul primirii de către Client de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a Produselor care fac obiectul Comenzii (în cazul bunurilor corporale). Din Contract fac parte atât acești termeni şi condiţii cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Client şi Vânzător cu privire la o Comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau pe suport fizic .
  13. Vânzătorul poate să adere oricând la coduri de conduită/adopte reguli privind activitatea de furnizare online a Produselor urmând să aducă la cunoştinţa Clienţilor acest fapt şi să asigure posibilitatea Clienților de a consulta efectiv aceste coduri/reguli.
 3. Comenzile
  1. Clientii inregistrati si aprobati pot solicita accesul la sectiunea Magazinul OnLine si, ulterior obtinerii accesului la Magazinul OnLine, pot initia Comenzi prin selectarea și adăugarea Produselor dorite din listele de Produse afisate. Initierea unei Comenzi echivaleaza cu acceptul Termenilor si Conditiilor in vigoare la data initierii Comenzii.
  2. Pentru a utiliza sectiunea Magazinul OnLine, Clientul trebuie sa se identifice pe baza codului fiscal si a parolei. Dupa identificare, Clientul are acces la toate facilitatile sectiunii Magazinul OnLine, poate gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale, garanții etc.
  3. Comenzile pot fi plasate oricând dar vor fi procesate doar în zilele lucrătoare, între orele 8-17.
  4. Skin Media își rezervă dreptul să valideze Comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, iar Clienţii declară în mod expres că acceptă acest drept al Vânzătorului.
  5. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, respectiv acceptarii acesteia de catre Skin Media, nu duce la înregistrarea unei Comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Produsului.
  6. Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Client a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Vânzător astfel cum sunt indicate expres mai jos. Un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care respectivul Produs există în stocul Skin Media.
  7. Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi Clientul recunoaşte în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.
  8. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.
  9. Vânzătorul poate subcontracta un terț pentru a livra Produsele ce fac obiectul Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia din urmă. Vânzătorul va răspunde față de Client pentru toate obligațiile contractuale.
  10. Vânzătorul poate anula Comanda plasată de către Client, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Clientului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Skin Media față de Client, în următoarele cazuri:
   1. neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul plății cu cardul la casieria Skin Media;
   2. Clientul nu a efectuat plata in avans sau plata printr-unul din intrumentele de plata agreate de Skin Media (OP, Bilet la Ordin, fila CEC, ramburs) nu a fost inegistrata in contul bancar al Skin Madia;
   3. datele furnizate de către Client cu ocazia accesării sectiunii Dealer si/sau Magazin OnLine sunt incomplete sau incorecte;
   4. Vânzătorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea sectiunii Magazin OnLine şi plasarea Comenzii Clientul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii Skin Media sau afiliaților acestuia;
   5. oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.
 4. Prețuri. Facturare. Plată
  1. Prețurile Produselor afișate in sectiunea Magazinul OnLine sunt exprimate în Lei și includ T.V.A. Prețurile valabile pentru Produse sunt cele afișate in sectiunea Magazin OnLine în momentul acceptării unei Comenzi.
  2. Skin Media va putea actualiza în orice moment prețurile Produselor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Produse.
  3. Vânzătorul va emite Clientului o factură pentru Produsele livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de catre Vânzător.
  4. Vânzătorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii acceptate pentru Produsele vândute de Skin Media, fie în format material (pe suport de hârtie) la livrarea Produselor, fie în format electronic (prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Client la inregistrarea ca Dealer), în funcție de opțiunea exprimată de Client.
  5. Conform legislației în vigoare din România, pentru acele Comenzi pentru care Vânzătorul va accepta plata cu cardul bancar, acesta nu va solicita plăți suplimentare.
 5. Livrarea Produselor
  1. Livrarea Produselor se va face fie prin ridicare de catre Client de la depozitul Skin Media, ori prin curier, oriunde in Romania, in urmatoarele termene: a doua zi lucratoare pentru comenzile plasate pana la ora 16:00 sau in 2 (doua) zile lucratoare pentru comenzile plasate dupa ora 16:00. Skin Media nu va răspunde pentru întârzierile în livrarea Produselor apărute din motive neimputabile Skin Media sau din culpa unui transportator (i.e., curier, etc.).
  2. Skin Media își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința Skin Media care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.
  3. Livrarea Produselor se va face gratuit in cazul Comenzilor ce contin un numar mai mare de 5 (cinci) produse sau Produse a caror valoare este mai mare de 2000 (doua mii) Lei (inclusiv TVA); si contra-cost pentru alte comenzi.
  4. În cazul în care cu ocazia livrării Produselor, Clientul nu este găsit la adresa indicată de acesta în Comanda acceptată de Vânzător, se va încerca livrarea încă o dată, după care Produsele vor fi returnate, Clientul urmând să suporte costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Produselor comandate.
  5. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor împreună cu Specificațiile și toate documentele însoțitoare in conformitate cu legislatia aplicabila.
 6. Transferul riscului și proprietății asupra Produselor
  1. În cazul în care Skin Media livrează Produsele către Client, riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Clientului în momentul în care acesta sau un terț desemnat de acesta, altul decât curierul, intră în posesia fizică a Produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat Clientului în momentul livrării Produselor către curier, dacă curierul a fost însărcinat de către Client să transporte Produsele, iar această opțiune nu a fost oferită de către Vânzător, fără a aduce atingere drepturilor Clientului față de curier.
  2. Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după ce Clientul a efectuat plata, în locația de livrare indicată în Comandă. Livrarea se consideră efectuată prin semnarea de primire de către Client a documentului de transport furnizat de curier sau prin semnarea de primire pe factura fiscală sau pe un alt document de livrare în cazul livrărilor ridicate de Client in mod direct de la depozitul Skin Media.
 7. Garanții
  1. Toate Produsele comercializate de către Skin Media beneficiază de garanția legală de conformitate acordata de catre producatorii Produselor, conform legislației în vigoare.
  2. Skin Media garantează calitatea și performanțele Produselor în conformitate cu specificațiile incluse în fișele tehnice și pe etichetele Produselor, astfel cum sunt acestea prezentate de catre producatorii Produselor.
 8. Proprietate Intelectuală
  1. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Produse deținute sau utilizate de Skin Media sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a producatorilor Produselor. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.
  2. Clientul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 8.1 de mai sus. Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Produselor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod. Fac exceptie activitatile de comercializare a Produselor catre utilizatorul final.
  3. Toate informațiile disponibile in sectiunea Magazin OnLine (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Clientului de către Vânzător, orice informaţie comunicată Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Vânzător, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Vânzătorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Skin Media.
 9. Dreptul de returnare al Clientului
  1. Clientul are dreptul de a returna Produsele livrate într-un termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la data livrarii, in cazul in care constata ca produsele livrate neconforme cu specificatiile din lista de Produse  din Comanda.
  2. Pentru exercitarea dreptului de returnare, Clientul informează Skin Media cu privire la decizia sa de returnare si motivele pentru care solicita returnarea. Clientul are dreptul de a solicita Skin Media fie inlocuirea Produselor livrate cu Produse conforme, ori returnarea Produselor. În vederea returnarii, in cazul in care solicitarea de returnare este considerata de catre Skin Media ca fiind justificata, Skin Media si Clientul vor stabili modalitatea de returnare a Produselor: prin curierul Skin Media, prin curier ales de catre Client, sau prin livrare directa de catre Client la depozitul Skin Media.
  3. Skin Media rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile de la data la care Produsele sunt returnate.
  4. Skin Media nu este obligată să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător.
  5. Skin Media poate amâna rambursarea până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul returnarii sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis Produsele către Skin Media, luându-se în considerare data cea mai apropiată.
  6. Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, nu se asigură dreptul de returnare în cazul:
   1. furnizării de Produse care sunt susceptibile de a se deteriora sau expira rapid;
   2. furnizării de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client;
   3. furnizării de Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 10. Comunicari comerciale - Newsletter
  1. Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Vânzătorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări.
  2. Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale.
  3. Newsletterele Skin Media sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Skin Media. Renunțarea Clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de Skin Media.
 11. Răspundere
  1. Vânzătorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Clientului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Produselor livrate de catre utilizatorii finali. În măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă conform legilor aplicabile, Vânzătorul va răspunde în limita contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii.
  2. Clientul va păstra în condiții de siguranță parola pentru logarea in Magazinul OnLine, fiind singurul responsabil în cazul utilizării fraudulose a acestora de către un terț.
  3. Skin Media nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Magazinului OnLine (e.g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Magazinul OnLine).
 12. Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice
  1. Prin utilizarea Platformei, Clientul întelege şi acceptă să transmită Skin Media date cu caracter personal, cum ar fi nume, prenume persoana de contact, numar de telefon si adresa email, ale persoanelor fizice care actioneaza in numele Clientului. Clientul declara ca a luat acordul persoanelor fizice in cauza in scopul dezvalurii datelor lor in scopul plasarii de Comenzi si procesarii comenzilor de catre Skin Media. Skin Media va prelucra datele personale în conformitate cu prevăzute în Politica de Confidențialitate care completează aceşti Termeni și Condiții şi pentru scopurile vanzarii de Produse.
 13. Forța majoră
  1. Nici Vânzătorul și nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.
  2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.
 14. Legea aplicabilă & soluționarea disputelor
  1. Prezentul Contract este supus legii române.
  2. Skin Media și Clientul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.