Upgrade your browser.

If you see this message, it means that you are using Internet Explorer 6 or 7.
Your experience on the Internet using one of these browsers suffers greatly.
Download (FREE) Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox or Google Chrome for an optimal online experience.

Note: If you are using Internet Explorer 8 or 9+ and you see this message, it means that you have checked the "Compatibility View" button, located next to the address bar.
Uncheck that to enjoy the world wide web!

Бонус Пункти

Елате в света на бонус пункти!

С карта “Бонус Пункти” всичките покупки ще бъдат възнаградени. За всеки закупен продукт от Skin твоята карта ще се зареди със точки, чиято стойност можете да я видите до всеки продукт на сайта Skin. Всяка бонус точка ще се преобразува при употреба в една ле, така че колко повече точки се натрупват, толкова повече продукти можете да поискате и ще ги получите безплатно!

Използвайте картата с “Бонус Точки”

Не е необходимо да представите картата “Бонус Точки” когато правите покупка от Skin. Необходимо е да се използва “user”-а от Skin картата за да влизате и да направите онлайн покупки на www.skin.ro. След като ще получите паролата си на сайта Skin можете да влизате по всяко време и да правите поръчки които ще стигат при вас в най-кратко възможно време.

Използвайте “Бонус Точки”

Бонус точките се нулират в края на тримесечието. Така, в края на март, юни, септември и декември трябва да използвате натрупаните бонус точки, поисквайки безплатни продукти. И ако не сте събрали достатъчни точки за желания продукт можете да изплатите необходимата разлика!